Breaking News
Home / กิจกรรมสถานี / กิจกรรมพบปะ ” สภากาแฟ ” สถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์

กิจกรรมพบปะ ” สภากาแฟ ” สถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์

สถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมพบปะ ” สภากาแฟ ” โดย พ.ต.อ.ชัยธนันท์ จิรปิยเศรษฐ์ ผกก.สภ.วังสมบูรณ์ พร้อมด้วย นายอำเภอวังสมบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฝ่ายพลเรือน ทหาร พ่อค้า คหบดี และผู้นำองค์กรท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์

About suthep prasaigum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*